Članarina

* Deset Uvodnih Dana 1.500 RSD
* Trideset uvodnih Dana 4.000 RSD
Pojedinačni čas 1.500 RSD
Kartica – 10 časova (važi 3 meseca) 9.000 RSD
Business Weekly (includes mat & towel rental) 4.000 RSD
Early Bird Monthly (valid for every 10:00 am class) 4.000 RSD
Neograničena Mesečna 6.000 RSD
Neograničena godišnja 60.000 RSD

* Kartice za 10 i 30 uvodnih dana je samo sa osobe koje su prvi put u našem studiju. Namenjena je isključivo početnicima Bikram joge i stanovnicima Srbije.

Studenti mlađi od 25 godina uz overen indeks imaju popuste na sve vrste članarina, osim na deset uvodnih dana.

 
Dodatne usluge

Flaša vode 120 RSD
Peškir (najam) 120 RSD
Prostirka za jogu (najam) 120 RSD
Prostirka za jogu (kupovina)  cena po upitu